Úřady v církvi

Reinhold Ulonska

Nakladatelství: Křesťanský život

0 Kč

Akční cena

Reinkhold Ulonska, předseda Svazu svobodných letničních sborů v Německu, je známým evangelistou a biblickým učitelem. Z jeho práce v církvi i ze služby vedoucího sboru jsou mu důvěrně blízké otázky vedení sboru i církve.
Je znám v našich kruzích ze zasvěcené studie o duchovních darech, charismatech, které v důsledku rozvoje charismatického hnutí se dostaly do popředí zájmu.
Charismata, jak je obvykle známe, však nejsou tím jediným , co Ulonskovi leží na srdci. Bůh je Bohem řádu. a proto dává do církve úřady pro spořádání svatých, k dílu služebnosti, ke vzdělání Kristova těla.Úřady v církvi tak organicky navazují na Duchovní dary a tvoří s nimi jeden celek. Stejně jako Bůh uděluje charismata jako dary jednotlivcům, tak taky uděluje lidi, apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele jako dary církvi. Tam, kde se církev rozvíjí, je právě služba těchto úřadů tím nejpotřebnějším. Vždyť za charismaty i úřady stojí týž Duch, jehož je třeba respektovat, má- li naše práce přinést užitek.

Knížku nabízíme zdarma.

© 2015 Křesťanský život