Na otci záleží

Kevin Leman

Nakladatelství: Návrat domů

E-shop: 218.5 Kč

Prodejna: 230 Kč

Mnohé studie prokazují, že otcové vybavují své dcery vlastnostmi, které jsou podstatné pro jejich úspěšný budoucí život. Otec, který aktivně vstupuje do života své dcery, podporuje její úspěch při studiu, posiluje její psychické zdraví, učí ji soucítit s druhými lidmi a dokonce upevňuje i její vědomí jakožto ženy.

Autor načrtává architekturu vztahu mezi otcem a dcerou, včetně toho, že tato stavba musí být založena na důvěře. A důvěra souvisí s jistotou a důsledností. Leman říká: "Aby se dcera cítila bezpečně, otec zajistí tím, že bude důsledný a zásadový."

© 2015 Křesťanský život