Radostný život - Náctiletí 10

-

Nakladatelství: Křesťanský život

220 Kč

Akční cena

Radostný život je čtvrtletní materiál pro práci s náctiletými. Je tvořen ze tří sešitů: 1. Příručka pro učitele, která obsahuje kompletní přípravy pro učitele na schůzky s dětmi na čtvrt roku. 2. Studijní materiál, které jsou určeny pro vedoucího, obsahují doplňující podklady k jednotlivým schůzkám - biblické podklady, náměty k diskuzi, ilustrační příběhy, náměty pro přemýšlení, atd... 3. Pracovní listy, které jsou určeny dětem. Na každé schůzce by každé dítě mělo dostat jeden list, který si vezme domů. Jsou v něm zpravidla příběhy, které dokreslují učenou pravdu, odkazy na příslušná biblická místa, náměty na přemýšlení a také inspirace, jak nově získané poznatky uvádět do života. U TOHOTO PRODUKTU NEPOSKYTUJEME RABAT!
/Téma 10. dílu: Místo pro tebe - Největší dar - Bůh: Věčný přítel/

© 2015 Křesťanský život