Probuzení - Boží sláva

Francois Carr

Nakladatelství: Křesťanský život

50 Kč

Akční cena

Toto je podnětná a pokořující kniha, její poselství je jasné. Jenom Bůh může dát svému lidu probuzení. A když přijde probuzení z Boží moci, dějí se nádherné věci. Neznamená to jenom mnoho obrácených, ale i to, že se církev více posvěcuje, je dynamičtější a soustředěnější na Krista. Především je oslaven Bůh. Čtěte tuto užitečnou praktickou knihu s modlitbou.
Přesvědčení je v této knize spojeno s vášní, jež je hnací silou všeho. Je zosobněno v autorově zkušenosti, ale vyjádřeno s přesvědčivou silou.
Prozkoumá tvé srdce, pohne tvým svědomím,, zapálí tvou touhu a posílí tvou víru. Pokud zkoumá, pak také povzbuzuje, pokud přináší bolest, přinese také naději. Při četbě sám pocítíš sílu a výzvu jeho poselství.

© 2015 Křesťanský život