Biblický komentář k Novému zákonu

William MacDonald

Nakladatelství: Křesťanský sbor Ostrava

E-shop: 931 Kč

Prodejna: 980 Kč

- vykládá každý verš jednotlivě
- uvádí historické a geografické souvislosti
- u náročnějších úseků uvádí více výkladů a zdůvodní, který z nich upřednostňuje a proč
- obsahuje asi čtyřicet tématických exkurzů
- vede k praktickým aplikacím
- je srozumitelný pro běžného čtenáře
- komentář ocení běžní vedoucí biblického vyučování, kazatelé a pravidelní čtenáři Bible
- rozsah: asi 1120 stran

© 2015 Křesťanský život