List Židům, List Judův - Dva okrajové biblické spisy v novém aktuálním promýšlení

Jiří J. Otter

Nakladatelství: Kalich

E-shop: 85.5 Kč

Prodejna: 90 Kč

Dvě biblické knihy, kterým se tu Jiří J. Otter věnuje, nepatří k nejznámějším spisům Nového zákona. Místo v biblickém kánonu nezískaly snadno, ale nakonec se prosadily jako cenné svědectví o zbožnosti a myšlení křesťanů žijících koncem třetího století. Epištola - traktát Hebreům vychází z dědictví apoštola Pavla připomenutím Ježíšova pozemského utrpení a slabosti, která přitom nebyla spojena s hříchem. Jeho příběh je vylíčen jako dovršení a uskutečnění toho, k čemu poukazovala chrámová bohoslužba. Zato epištola Judova je varováním před těmi, kdo popírají naději v dějinné budoucnosti ? naději království Božího, které zvěstoval Ježíš. Z úvodu prof. dr. P. Pokorného.Tato stručná exegetická práce není jediným autorovým dílem. Dělný evangelický kazatel a teolog Jiří J. Otter, který se v letošním roce dožívá devadesáti let, je čtenářům znám jako pisatel řady knih s rozličnou tematikou. K biblistickým studiím se řadí kupř. jeho knížky Dopisy andělům ? odměny vítězům, studie ke Zjevení sv. Jana a Jen jedenkrát v bibli - Průzkum řeckých hapaxlegomen a dalších nesnadných textů Nového zákona- Nedávno - 2008 - vyšly jeho vzpomínky Za mřížemi a dráty ? také trochu jinak, právě vyšlo i jejich německé vydání. Užitečnou praktickou pomůckou se stal i jeho turistický průvodce Pět procházek Prahou po stopách české reformace, vydaný česky, německy a anglicky.

© 2015 Křesťanský život