Proroctví - Jeho podstata a použití

Paul Akimoto

Nakladatelství: Křesťanský život

E-shop: 141.55 Kč

Prodejna: 149 Kč

Autorem této knihy je japonský pastor - Křesťanské centrum Pánova kříže - TLCCC -

Mám naději, že křesťané, kteří budou číst tuto knihu, uvidí duchovní dar proroctví ve zcela jiném světle a pochopí jeho nesmírnou důležitost stejně tak, jako se to stalo i mně při překladu této knihy. - Ing. Pavel Vondra, překladatel



Po přečtení této knihy jsem ve svém srdci nabyl ujištění,, že pravidla víry pro proroctví jsou jasná a všem, kteří mají otevřené srdce, dostupná a prakticky použitelná. Ale hlavně nejsou nepřístupně zahalená žádným zvláštním duchovním tajemstvím. Nejenom, že se mé domněnky potvrdily, ale byly i o mnohé prospěšné věci upraveny či rozšířeny. Jsem velmi vděčný Bohu za to, že jsem mohl být povzbuzen nejen touto knihou, ale také několika osobními setkáními s jejím autorem. Michal Beran - pastor

© 2015 Křesťanský život