Magazín praktické letniční teologie Jaro 2015

Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International

Nakladatelství: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím LPI

80 Kč

Akční cena

Magazín praktické letniční teologie.
Cíl časopisu- nabídnout čtenářům zamyšlení nad aktuálními tématy současné letniční praktické teologie a obohatit tak jejich vlastní vnímání těchto témat. Doufáme, že vás obohatí nejen články zahraničních autorů, ale i příspěvky z řad našich vlastních pastorů a služebníků. Přejeme inspirativní čtení!

Vychází 3X DO ROKAJARO 2015/ DRUHÝ ROČNÍK/ Téma: DUCHOVNÍ BOJ . KRISTOVO VÍTĚZSTVÍ NAD SVĚTEM, TĚLEM I MOCNOSTMI TEMNA

© 2015 Křesťanský život