Magazín praktické letniční teologie Podzim 2015

Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International

Nakladatelství: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím LPI

80 Kč

Akční cena

Magazín praktické letniční teologie.
Cíl časopisu- nabídnout čtenářům zamyšlení nad aktuálními tématy současné letniční praktické teologie a obohatit tak jejich vlastní vnímání těchto témat. Doufáme, že vás obohatí nejen články zahraničních autorů, ale i příspěvky z řad našich vlastních pastorů a služebníků. Přejeme inspirativní čtení!

Vychází 3X DO ROKA

JARO 2015/ DRUHÝ ROČNÍK / Téma: VÝZVA PRO KÁZÁNÍ EVANGELIA V 21.STOLETÍ

© 2015 Křesťanský život