Život naplněný chválou

Kay Arthurová, Bob a Diane Vereenovi

Nakladatelství: KMS

E-shop: 103.55 Kč

Prodejna: 109 Kč

Každý z nás někomu nebo něčemu slouží a naše služba může probíhat mnoha způsoby. Bůh říká, že když chceme sloužit jemu, musíme to dělat způsobem, který určuje on. Bůh řekl: Ti, kteří ke mně přistupují, se ke mně budou chovat jako ke svatému, budu uctíván před tváří všech lidí. Jak tedy může člověk Bohu sloužit v duchu a v pravdě? To můžete sami osobně objevovat prostřednictvím této studie

© 2015 Křesťanský život