Evangelium podle Marka - ČEK NZ 2

Petr Pokorný

Nakladatelství: Česká biblická společnost

E-shop: 235.6 Kč

Prodejna: 248 Kč

Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu ČEK připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. Jednotlivé svazky jsou číslovány podle pořadí knih v Novém zákoně.

Jako všechny svazky této řady je i výklad Evangelia podle Marka komentářem středního rozměru. Přináší souvislý výklad příslušného textu a jeho částí, informuje čtenáře o základních otázkách, ale o odborné diskusi referuje většinou jen nepřímo, shrnutím jejích výsledků. Je tedy pomůckou nejen pro teologické odborníky, kazatele a studenty, ale pro každého, kdo se zajímá o soustředěné porozumění biblickému textu.

© 2015 Křesťanský život