List Galatským - ČEK NZ 9

Ladislav Tichý

Nakladatelství: Česká biblická společnost

E-shop: 121.6 Kč

Prodejna: 128 Kč

Popis produktu List Galatským 1968

Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu - ČEK - připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. Jednotlivé svazky jsou číslovány podle pořadí knih v Novém zákoně.

List Galatským bývá počítán spolu s Listem Římanům a 1. a 2. listem Korintským mezi čtyři ?velké? listy apoštola Pavla. Hlavním teologickým tématem této epištoly je otázka ospravedlnění člověka před Bohem. Autorem komentáře je prof. Ladislav Tichý, Th.D., z katedry biblických věd na Cyrilometodějské teologické fakultě UP.

© 2015 Křesťanský život