Žbluňk

Michal Valehrach

Nakladatelství: Návrat domů

E-shop: 142.5 Kč

Prodejna: 150 Kč

Možná víc než vyučování o kříži potřebujeme spíš chvíli mlčky stát u kříže. Rozjímat, nechat ho na sebe působit, zaposlouchat se do Ježíšových výkřiků. Přál bych si, aby tahle kniha k tomu napomáhala. Kéž jste při jejím čtení obohaceni stejně jako já při jejím psaní.

" A já až budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě" Ježíš Kristus Jan 12:32

Ukázka z knihy....
... Dnes už to opravdu musí skončit. Už nemůže couvnout, jinak se dočista zblázní. Polkl ten poslední kousek chleba a v tu chvíli ho prostoupil podivný klid. Nebyl to žádný povznášející pokoj, jen ticho. Utichly výčitky, utichl strach, utichly pochybnosti, necítil prostě nic. Jen prázdno - což ale byla oproti posledním dnům vítaná úleva.
Jidášův ochránce sklání svůj štít i meč k zemi a jen bezmocně přihlíží, jak se k jeho chráněnci blíží Nenapravitelný.
\"Nesmíš mi bránit,\" ušklíbá se na anděla. \"Víš přece, že mám svolení je tříbit. A tento v mém sítu uvízl. Teď si ho vezmu a použiju A ty mi nesmíš bránit!\" míří prstem na jeho meč.
Anděl to dobře ví. Jeho chráněnec se už rozhodl. Neochotně zasouvá svůj meč a pomalu se vzdaluje ze scény. Jak se vzdálenost zvětšuje, temnota kolem Jidáše Iškariotského pozvolna houstne.
\"Můžu dovnitř?\" ptá se Nenapravitelný, jakmile ochránce zmizel z dohledu.
\"Pojď, je otevřeno,\" téměř slavnostně pronáší Chamtivost, hrdá na své dílo.
© 2015 Křesťanský život