Historie času ...a původ mého já

Peter Hiett

Nakladatelství: Kvartus

E-shop: 284.05 Kč

Prodejna: 299 Kč

Peter Hiett - promovaný geolog i teolog - předkládá svůj neotřelý až šokující pohled na možný soulad Bible a dnešní vědy v tématech jako historie vesmíru a relativita času a prostoru.
Zabývá se vznikem, popisem a krásou stvoření, ale také se velmi osobně věnuje smyslu a příběhu života každého jednotlivce.

Přestože oslovuje především věřící, jeho myšlenky mohou v mnohém inspirovat každého čtenáře.

Za posledních asi sto let vědci odborně postulovali a ověřili to, že prostor a čas jsou relativní a že realita je podstatně neurčitá - Heisenbergův princip neurčitosti. Že hmota není podstatná, z čehož plyne, že ani vědecká metoda neukazuje podstatu - přinejmenším ne tak, jak jsme si myslívali- a že všechen prostor, čas i hmota ? celé stvoření ? je relativní. Křesťané se děsí relativismu a ztráty absolutní pravdy. Měli bychom ale naslouchat pozorněji ? vědcům i Písmu.

Věda nemá kategorie pro nic za prostorem a časem, pro začátek a konec
prostoru a času.

Ježíš řekl, ?já jsem alfa i omega, začátek i konec?.

© 2015 Křesťanský život