Symbolika jeruzalémských bran

Ján Ostrolucký

Nakladatelství: Křesťanský sbor Ostrava

E-shop: 190 Kč

Prodejna: 200 Kč

V současné době je Jeruzalém městem, které je předmětem zájmu celého světa a na řešení jeho problémů se chce celý svět také podílet. Několikrát se otázka jeho rozdělení na dvě hlavní města ? pro stát Izrael a pro budoucí palestinský stát ? projednávala v OSN. O žádné jiné zemi nevydala OSN tolik rezolucí, jako o Izraeli a Jeruzalému. Je proto předmětem Božích záměrů, ale také ohniskem naděje lidstva na zajištění míru na Blízkém východu. Toto praví Panovník Hospodin-To je Jeruzalém. Postavil jsem jej doprostřed pronárodů a okolo něho jsou země. Ezechiel 5,5.
Publikace má čtyři části.První část se týká symboliky oprav deseti bran za Nehemjáše, druha část se věnuje pobytu Ježíše Krista v Jeruzalémě,třetí část mluví o symbolice dnešních osmi bran,kterými procházejí návštěvníci tohoto slavného města,a čtvrtá část odkrývá biblický pohled na dvanáct bran v budoucím království Mesiáše v tomto městě.

© 2015 Křesťanský život