Jak život šel

Miloš Šolc ml.

Nakladatelství: Křesťanský sbor Ostrava

E-shop: 171 Kč

Prodejna: 180 Kč

Život Miloše Šolce.
Sport a křesťanství lze spojit v životě těch, kteří jsou přesvědčeni, že takové sepjetí je možné. Miloš Šolc dokázal, že tenista a kazatel Božího Slova může být jedním a týmž člověkem. Hrál tenis až do svého stáří. Žil a zvěstoval evangelium do poslednícho dechu. Takové spojení sportovní kariéry a práce na Božím díle ovšem vyžadovalo vysoké nasazení a nároky na tělesnou i duchovní kázeň - zvláště v době komunistického režimu. Miloš Šolc byl věrný svému poslání na tenisovém kurtu i na duchovním poli - jak doma, tak v zahraničí. Jeho životní příběh je ojedinělý. Inspirující pro ty, kdo chtějí hledat a najít smysl a význam života pro současnost i věčnost.

© 2015 Křesťanský život