Biblický komentář ke Starému zákonu

William MacDonald

Nakladatelství: ...

E-shop: 931 Kč

Prodejna: 980 Kč

Přednosti titulu: - uvádí historické a geografické souvislosti, - vykládá text po jednotlivých úsecích, - zvláštní pozornost je věnována Žalmům, Příslovím a knize Kazatel /výklad po verších/, - vede k praktickým aplikacím, - je srozumitelný pro běžného čtenáře, - obsahuje dvanáct tématických exkurzů, - v textu je asi 30 map, schémat a tabulek, - u náročnějších úseků uvádí více výkladů a zdůvodňuje, který z nich upřednostňuje, a proč, - komentář ocení vedoucí biblického vyučování, kazatelé a pravidelní čtenáři Bible, - byl přeložen do čtyřiadvaceti jazyků, - součástí je přehled asi 900 jmen osob a míst s překladem významu jejich jmen a názvů. Pevná vazba, 970 str., Formát: B5

© 2015 Křesťanský život