Kniha Daniel - studijní Bible21

-

Nakladatelství: Biblion

E-shop: 27.55 Kč

Prodejna: 29 Kč

Ochutnávka z připravované Studijní Bible21.

Studijní Bible21 přináší spojení textu Bible21 s rozsáhlým poznámkovým aparátem populární studijní Bible NLT Study Bible - New Living Translation-. Čtenář v ní najde vše, co ke studiu a porozumění poselství Písma potřebuje ? studijní poznámky, úvody k jednotlivým knihám, medailonky osobností, mapky, ilustrace a mnoho dalšího. Studijní Bible21 otevírá cestu k hlubšímu porozumění Písma jak pro křesťany, kteří Bibli důvěrně znají, tak pro úplné začátečníky, kteří otevírají Knihu knih poprvé v životě.
Redakční příprava celého projektu bude probíhat přibližně dva roky předpokládané vydání v roce 2019.

Daniel žil od raného mládí v Babylonu, zatímco svaté město Jeruzalém leželo v troskách. Boží lid živořil v babylonském vyhnanství. Daniel byl zajatcem a posléze vládním úředníkem, kterému Bůh ve zvláštních poselstvích zjevil svou moc a své dějinné záměry.

Danielův Bůh je vždy přítomný tam, kde bychom jej nejméně čekali: v kusu skály, v peci krematoria, na stěně královského paláce, v jámě s divokými šelmami... John E. Goldingay

© 2015 Křesťanský život