Na obou stranách železné opony - Prozřetelnost odhalena

Daniela Husnik Wilson

Nakladatelství: Křesťanský sbor Ostrava

E-shop: 161.5 Kč

Prodejna: 170 Kč

Daniela Husnik Wilson se narodila a vyrůstala v komunistickém Československu. V roce 1982, ve věku 19 let, emigrovala do Kanady, kde žila do roku 2006, než se přestěhovala do Spojených států. Ve své knize vypráví o svém prázdném a temném dětství, díky kterému se vydala na cestu alkoholu, sebepoškozování a pokusů o sebevraždu. Skrze mnohá úskalí, kterým čelila na své cestě životem, si uvědomila, že její život není náhoda, jak ji učili v ateistickém prostředí, ale že Bůh měl po celou dobu nad jejím životem svrchovanou moc a také má pro ni plán a záměr. Když přišla o veškeré jistoty, které dává svět, byla ochotná riskovat vše, aby nalezla naplnění, které může dát jedině Bůh. A tak místo zoufalého a poraženeckého života, který dosud žila, nalezla Daniela naději, pokoj a lásku skrze Ježíše Krista.

Velice touží po tom, aby se čtenáři této knihy mohla sdílet Boží lásku a skrze svůj každodenní život i tuto knihu oslavit Jeho jméno.

Kniha má 204 stran A5

© 2015 Křesťanský život