Žít jako sůl a světlo - Boží povolání proměnit svět kolem nás

Derek Prince

Nakladatelství: Kontakt

E-shop: 280.25 Kč

Prodejna: 295 Kč

Mnoho zemí čelí možná největším krizím za celou svou historii. Jak tragické by bylo, kdyby křesťané nedokázali mít jakýkoli pozitivní účinek na potřeby národa, ve kterém žijí! Osudem Božího lidu je však vítězství. Buď součástí Jeho plánu a změň svůj život, životy jiných lidí a život své země.
Ježíš Kristus se nikdy nesetkal se situací, v níž by řekl: ?Je mi líto. Tady už se nedá nic dělat.? Místo toho učil, že křesťané jsou sůl země a světlo světa. Svět zoufale potřebuje změnu a my jsme lidé, kteří tuto změnu musí způsobit. Máme prostředky k tomu, abychom změnili běh událostí v našich městech a národech podle Boží vůle ? prostředky měnící životy i běh dějin


1915 - 2003 zakladatel Derek Prince Ministries Int., napsal více než 50 knih. Absolvoval Eton College a Cambridge University, hebrejštinu a aramejštinu studoval také na Hebrejské universitě v Jeruzalémě. Jeho schopnost jasně a jednoduše vysvětlovat Bibli pomohl milionům lidí. Jeho každodenní rádiové vysílání ?Klíče k úspěšnému životu? zasahuje v mnoha jazycích posluchače po celém světě.

© 2015 Křesťanský život