IVP komentář k dobovému pozadí Bible - Nový zákon

Craig S. Keener

Nakladatelství: Křesťanský život

E-shop: 845.5 Kč

Prodejna: 890 Kč

IVP komentář k dobovému pozadí Bible . Nový zákon
Nepostradatelný pomocník, v němž najdete vysvětlení kulturních souvislostí každého verše Nového zákona.

REVIDOVANÁ, ROZŠÍŘENÁ VERZE

Má-li člověk dobře porozumět Bibli a správně ji aplikovat, potřebuje dva hlavní zdroje informací. Jeden z nich představuje samotná Bible. Druhým je pochopení doby a kultury popisované v textu, jejž právě čte.
Původní autorův zájem a cíl lze pochopit jen se znalostí dobových okolností.
Tento ojedinělý komentář poskytuje stěžejní informace o popisované době a kultuře potřebné pro důkladné - a plodnější - studium Bible. Postupuje přitom verš po verši.
Toto revidované vydání standartní encyklopedie ve svém oboru bylo kompletně rozšířeno a obsahije nyní ještě aktuálnější informace,o něž se s námi dělí jeden z předních odborníků na židovskou, řeckou a římskou kulturu novozákonní doby.
Srozumitelný komentář, úspěšný bestseller, těžící z výsledků třicetiletého hloubkového studia, nabízí neocenitelné informace o historických, sociálních a náboženských souvislostech dané doby. Přehledně, verš po verši, komentuje celý Nový zákon. Obsahuje rovněž glosář kulturních termínů a významných historických postav, mapy, tabulky, aktuální životopisy a úvodní texty s vysvětlením kulturního pozadí ke každé knize Nového zákona.


© 2015 Křesťanský život