Jedině milostí

CH.H.Spurgeon

Nakladatelství: Poutníkova četba

E-shop: 143.45 Kč

Prodejna: 151 Kč

Ve své knize představuje Charles Spurgeon jednoduchým jazykem Boží plán spasení, kterému může rozumět každý člověk. Autor volá čtenáře k vykročení na cestu pokoje, kde je člověku průvodcem sám Ježíš Kristus.
Jakýkoliv pokus potěšit Boha, založený na našich vlastních dobrých skutcích, přináší jen samospravedlnost a chladné srdce. Jedině Boží milost a milosrdenství proměňuje lidské srdce k lásce a vděčnosti Bohu.
152 stran

© 2015 Křesťanský život