Mámy potřebují moudrost

Alina Wiejová

Nakladatelství: INSPIRAMO

E-shop: 236.55 Kč

Prodejna: 249 Kč

Kniha je určená všem maminkám, které jsou na začátku cesty mateřství, ale i těm, které už děti vychovaly a dívají se na jejich dospělý život.

Ve chvíli početí svěřuje Stvořitel nám rodičům, ženě a muži, tento nový život jako mimořádný dar. Máme se o něj nejen starat, ale vytvořit mu také takové podmínky, aby mohl rozvinout vše, co do něj jeho Tvůrce Bůh vložil. Máme také dítě naučit mnoha dovednostem a způsobu, jak dobře nakládat se svým životem. Bůh nás matky zve, abychom se při projevování lásky svým dětem staly jeho vztaženýma rukama. Spolu s tímto pozváním nám nabízí svou moudrost, kterou potřebujeme, abychom se tohoto nesmírně zodpovědného úkolu zhostily se ctí.Co Vám kniha přinese?
Pomůže Vám porozumět, jaká je role matky v různých obdobích vývoje dítěte.
Odhalí Vám 6 různých stylů mateřství.
Ukáže Vám, v čem spočívá moudrá výchova.
Zaměří Vaši pozornost na zdroj, odkud čerpat moudrost nutnou k vypořádání se se ctí s výzvami mateřství.
Bude Vám motivací v tom, co je třeba předat následující generaci.
Navrhne Vám praktické tipy a návody, jak lze napravit minulé chyby.

© 2015 Křesťanský život