Kázáníčko kázání II.

Petr Grulich

Nakladatelství: ...

E-shop: 228 Kč

Prodejna: 240 Kč

Je to, jako když se zaposloucháme do krásné hudby. Když ji slyšíme podruhé, potřetí, posedmé, podvanácté... i když ji dobře známe, může se nám zdát hezčí a hezčí. Chceme se zaposlouchat do tónů Božího slova, které až dodnes proměňuje lidské životy. Kolikrát jsme jej už slyšeli vykládat a kolikrát jsme jej mohli číst přímo. Připadá nám pak čím dál krásnější.
Autor se vyhýbá přílišnému teoretizování a své výklady raději míří do života, přičemž svým čtenářům pokládá řadu zásadních otázek.
Sbírka dalších 53 praktických kázání je tentokrát rozdělena do dvou částí. Nejprve je uveden seriál podle Jakubovy epištoly - Praxe víry. Když už jsme se o Pánu Bohu něco dozvěděli, svou víru máme uplatňovat v osobním životě. Následuje řada kázání volných - Cesty víry. Zde nalezneme výklady na vybrané starozákonní texty, kázání na několik Ježíšových podobenství a celou řadu dalších.
Kázáníčko kázání II může prohloubit náš duchovní život i praktikování víry.

© 2015 Křesťanský život