Uvolni Ježíšovu moc

Bill Johnson

Nakladatelství: Juda

E-shop: 151.05 Kč

Prodejna: 159 Kč

Když vyprávíš druhým o zázracích, které jsi v životě prožil, stává se pro ně Bůh reálnějším. V lidech, kteří slyší, co pro tebe Bůh udělal, pak exploduje víra. Díky tomu, co Bůh pro tebe udělal, začnou vidět zázraky i ve svých vlastních životech!

Objevíš, jak -

podporovat Boží milost v každém člověku ve tvé blízkosti.
zanechat svým životem odkaz Božího díla.
žít pod vlivem jeho mocné přítomnosti.
vnášet Boží přítomnost všude tam, kam půjdeš.
Poznejte, jak vaše osobní příběhy o Božím působení zapálí svět, když dnes uvolníte Boží moc!

Pokud chcete znát a vidět nábožensky nezatížený pohled na Boží slovo, přečtěte si jakoukoli knihu Billa Johnsona. Každá přináší čerstvý pohled na praktický život křesťana. Tato kniha Vám přinese nový pohled na moc svědectví. Pomůže Vám vidět mnohé aspekty z jiné perspektivy. Též Vás přivede zpět k prosté víře v zázraky. Církev bez zázraků je odkázaná k vychladnutí a duchovní smrti, proto se musí naučit využívat své dědictví a všechny duchovní zbraně, které jí jsou dány. Další vynikající kniha, která by neměla chybět v žádné křesťanově knihovně.

Stanislav Bubik, pastor Církve bez hranic, Praha

Máme velkou radost z toho, že vám můžeme doporučit knihu Uvolni Ježíšovu moc, jejímž autorem je Bill Johnson. Tato kniha totiž přináší velice jasné zjevení o nesmírně veliké moci, která je obsažena ve svědectví. Principy, které jsme se z této knihy a z poslechu vyučování od Billa Johnsona dozvěděli, jsme začali osobně používat, a viděli jsme již mnoho lidí uzdravených a osvobozených. Je to díky zjevení, že skrze moc svědectví Bůh opět činí své skutky. Svědectví je proroctvím o tom, co Ježíš má nebo činí, a chce to proto činit stále znovu Zj 19,10. Toto vyučování nám odkrývá moc, která je ve svědectví obsažena. Díky tomu můžeme všichni vstoupit do té skutečnosti, čím svědectví je, a co tedy dokáže vypůsobit. Tím, co se z této knihy naučíte a co si osvojíte, budete požehnáni.

Stephen & Angela Bolerovi, proroci ze Skotska

Tato kniha posouvá význam slova ?svědectví? na skutečně biblickou úroveň. Naše svědectví o Božím působení jsou klíčem k uvolnění Boží moci a nástrojem, který vyžene jakákoli zklamání a odrazení z Božího lidu. Jsou projevem prorockého Ducha a probouzejí víru v živého Boha, který jednal, teď jedná a také bude jednat. Jen tak poroste naše vděčnost a chvála uprostřed reptajícího světa. Jen tak bude moci být tento svět zasažen - ne argumenty lidské moudrosti, ale Boží mocí skrze znamení, divy a uzdravování. Nechme se tedy Bohem skrze tuto knihu posunout...

Tomáš Korčák, pastor Křesťanského společenství Juda, Mělník

Bill Johnson *1951, USA

- je pastorem s bohatým duchovním dědictvím ? jeho předkové byli pastory již po pět generací. Spolu se svou manželkou slouží rostoucímu počtu sborů, které se spojily v touze zakoušet probuzení. Bill a Brenda - Beni Johnsonovi jsou hlavními pastory sboru Bethel v Reddingu v Kalifornii. Mají 3 dospělé děti a 4 vnoučata.

© 2015 Křesťanský život