Každý den s Bohem

Dan Drápal

Nakladatelství: KMS

E-shop: 294.5 Kč

Prodejna: 310 Kč

365+1 krátkých zamyšlení nad verši z Bible

Knihu můžete využít jako každodenní pomůcku k osobnímu ztišení, nebo ji lze číst i nahodile, - napřeskáčku. Vhodná i jako hezký dárek!

Knížka přináší drobné úvahy nad Božím charakterem i jednáním. Poskytuje náměty k úvahám, povzbuzuje k zaujímání postojů, vede ke konkrétním činům. Malá denní pošťouchnutí mohou v delším časovém období přinést velké ovoce. Chce to jen nechat se oslovovat. Po malých vytrvalých krůčcích trpělivě kráčet k cíli

Hana Pinknerová

© 2015 Křesťanský život