Pán vám toto město dá

Eric Foley

Nakladatelství: ...

E-shop: 189.05 Kč

Prodejna: 199 Kč

Knížka, kterou držíte v ruce, je výbornou inspirací pro každého, kdo usiluje o proměnu měst podle Božího srdce. Jde o kombinaci osobního místy až dramatického svědectví o proměně finských měst a také zralého vyučování o moci prorocké přímluvy. V relativně krátké knížce se dočtete o tom, jak v praxi funguje přímluva v kombinaci s prorockým zjevením, duchovním mapováním, odpuštěním a smířením na úrovni ?kolektivní? osoby města, odzbrojením nepřítele, a v neposlední řadě s vybudováním oltářů nepřetržitých chval a modliteb.
Knížku doporučuji každému vedoucímu místního sboru, aby viděl větší obraz možné proměny svého města. Doporučuji ji také každému přímluvci
a prorocky zaměřenému člověku, protože knížka nastavuje zdravé funkční hranice pro spolupráci prorocky obdarovaných lidí s místními vedoucími. Knížka je vhodná i pro každého křesťana, který se nechce spokojit s průměrným životem, ale touží vidět proměnu měst a národa motivovanou Boží láskou a jeho plánem pro nás.
? Mgr. Ing. Miloš Kačírek Ph.D., předseda prorockého hnutí Orli z.s. a předseda správní rady Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze IHOPP

© 2015 Křesťanský život