Pravé duchovní emoce

Jonathan Edwards

Nakladatelství: Poutníkova četba

E-shop: 142.5 Kč

Prodejna: 150 Kč

Tato kniha je zkrácenou a pro současného čtenáře upravenou verzí klasického díla Jonathana Edwardse 1703-1758

A Treatise Concerning Religious Affections

Stěžejní otázka, kterou by si každý měl položit, zní: Čím se odlišují lidé, kteří se těší Boží přízni ? ti, kdo jsou na cestě do nebe?
Můžeme se zeptat ještě jinak: Co je podstatou pravé zbožnosti?
Jaký způsob osobní zbožnosti Pán Bůh schvaluje ? Je těžké dát objektivní odpověď na tak spornou otázku. Během duchovních probuzení není jednoduché odlišit a podpořit to dobré a současně uvidět a zavrhnout to špatné. Přesto jistě musíme udělat obojí, pokud chceme, aby Kristovo království prospívalo.
Mám v plánu přispět touto knihou, co jen budu moci, k pochopení pravého náboženství. Mým cílem je ukázat podstatu a znaky díla Ducha svatého při obrácení hříšníků. Pokusím se také ukázat, že můžeme odlišit dílo Ducha od čehokoli, co není pravou zkušeností spasení.

© 2015 Křesťanský život