Důvěřovat Boží milosti

Derek Prince

Nakladatelství: Kontakt

E-shop: 80.75 Kč

Prodejna: 85 Kč

Kniha, která původně vyšla pod názvem
Milost poddání se, přináší několik jednoduchých kroků, jak ve svých životech uvolnit Boží milost.

Bůh hojně oplácí, když se mu poddáváme. Pouze tehdy když se poddáme, nacházíme život. Zemřít sám sobě je jedinou cestou k opravdové svobodě a požehnání.

V jednotlivých kapitolách Derek Prince představuje různé aspekty toho, co znamená poddat se:
- Snášet slabosti druhých
- Netrvat na svých právech
- Nelpět na své službě a úspěchu za každou cenu
- Vzdát se věcí, u kterých nás o to Bůh žádá

Objev, jak se líbit Bohu ve všem, co děláš. Objev, jak být zralý ve víře, a přijmi dědictví Božího dítěte.

© 2015 Křesťanský život