Efez - Vzor pro dobývání měst

Alan Vincent

Nakladatelství: Juda

79 Kč

Akční cena

SLEVA !!

Brožura A5 + nahrávka v mp3Alan Vincent v této Škole Slova na základě biblického modelu města Efez důkladně rozvíjí téma, jak zabrat města pro Boha. Město Efez bylo démonickou pevností bohyn Artemis, která se stavěla na odpor proti šíření Božího království a po více než 40 let byla překážkou v evangelizaci Evropy. Kolem roku 100 po Kristu Efez v duchovní oblasti kapituloval a stal se jednou z hnacích sil šíření evangelia v dalších dvou stoletích.Budeme-li se učit od Boha, uvidíme v našich městech a v naší době stejně úžasné výsledky. List apoštola Pavla Efezským je v mnoha oblastech prorockou knihou, která se ještě zcela nenaplnila. Věřím, že Bůh stále čeká na generaci, která povstane a velkolepou zvěst této knihy naplní. List Efezským není jen příručkou k duchovnímu zabrání města, ale také návodem k účinnému duchovnímu boji. Mnozí křesťané se pokoušejí účastnit duchovního boje podle Efezským 6, aniž by předtím prošli přípravnou fází v kapitolách 1 ? 5. Důsledkem je, že z tohoto duchovního boje nevyjdou jako vítězní přemožitelé, ale stanou se jeho obětí.Alan Vincent se zde intenzívně zaobírá listem Efezským, Skutky, Zjevením a některými mimobiblickými prameny. Zkoumá, jak byla církev v Efezu založena, jakým duchovním bojem musela ve svých začátcích projít a co se poté stalo základem jejího nádherného duchovního průlomu, jehož důsledkem bylo dobytí města.


na skladě 2 ks

© 2015 Křesťanský život