Jak budovat víru

Leszek Korzeniecki

Nakladatelství: Železná Berla

E-shop: 123.5 Kč

Prodejna: 130 Kč

Ježíš jednoho dne řekl: "Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům." Mt 11, 25
Jako pastor jsem už unaven křesťanskými knížkami, které velmi obšírně a složitě vysvětlují základy křesťanství. Jsem vděčný Bohu, že dal Leszkovi moudrost, aby tak stručným a jednoduchým způsobem představil to, co je ohledně víry důležité. Tato knížka se čte lehce a člověk konečně ví, co čte.
Sebastian Zima, pastor KChB - baptistická církev, Mińsk Mazowiecki


- lepená vazba, počet stran 90

© 2015 Křesťanský život