Tváří k zemi

Matt Redman

Nakladatelství: Juda

E-shop: 113.05 Kč

Prodejna: 119 Kč

Když jsme padli na svou tvář v uctívání, byl na počátku nepochybně postoj srdce. Když vášnivě toužíme, aby v nás rostl Kristus, zjišťujeme, že se sami umenšujeme, jak se s úctou poddáváme Bohu. Všemohoucí nás uchvátí natolik, že se skláníme v naprosté vydanosti, a shledáváme, že je to jediná správná reakce.

Tato kniha Matta Redmana o uctívání nás zve na putování do divů a tajemství, a nabádá nás, abychom v našem uctívání objevili Boží jinakost.

Matt nás zve k uctívání v duchu a v pravdě ? v úžase nad naším všemohoucím Bohem.
Darlene Zschech

Tato kniha je pro mě výzvou ? usvědčovala mě a současně inspirovala. Je to kniha probouzející zbožnost; chci ji číst stále znovu.
Tim Hughes


Matt Redman složil písně - Srdce uctívání, Jeden den je lepší, Kéž jsou nemnohá má slova, Buď požehnáno Tvé jméno ? a mnoho dalších. Matt vedl uctívání na mnoha shromážděních v různých částech světa. V češtině již vyšla jeho kniha Neuhasitelné uctívání
Matt a jeho manželka Beth žijí se svými dětmi Maisey a Noahem v hrabství West Sussex v Anglii.

© 2015 Křesťanský život