Filipským - Biblí krok za krokem

Kay Arthurová

Nakladatelství: KMS

E-shop: 156.75 Kč

Prodejna: 165 Kč

Může člověk ovládat svou mysl? Jak jednat s úzkosti? Kde nalézt zdroje radostného života? Tato příručka vám skvělým způsobem umožní nechat se nově oslovit myšlenkami apoštola Pavla v jeho dopise Filipským. Svěží způsob práce s biblickým textem nabízí čtenářům hlubší a zároveň praktické poznání této epištoly. Od autorky úspěšné knihy Jak studovat svou Bibli, která nedávno vyšla v druhém vydání.

© 2015 Křesťanský život