Kde je Bůh v době koronaviru

John C. Lennox

Nakladatelství: BTM

E-shop: 75.05 Kč

Prodejna: 79 Kč

Žijeme v mimořádné době, označované jako doba koronavirová. Naše dřívější jistoty vzaly za své, a to bez ohledu na náš světonázor či víru.

Koronavirová pandemie a její důsledky nás uvádějí do rozpaků a znepokojení. Jak o tom všem přemýšlet, jak se s tím vším vyrovnat.
V této stručné, svým obsahem ale velmi úderné knize, autor John Lennox, profesor matematiky na univerzitě v Oxfordu, přezkoumává současnou krizi ve světle různých světonázorů a ukazuje, jak nám v ní křesťané po celém světě pomáhají najít nejen hlubší smysl, ale také spolehlivou a pevnou naději, které se lze přidržet.

Kniha obsahuje mé úvahy o situaci, kterou nyní všichni zakoušíme. Začal jsem ji psát před týdnem a události se od té doby začaly rychle a dramaticky měnit a bezpochyby se měnit budou? Milí čtenáři, chtěl bych vás požádat, abyste ke knize přistoupili s následující představou: sedíme spolu v kavárně - jen kdybychom mohli! a kladete mi otázku, která je na titulní straně knihy. Odložím tedy svůj šálek kávy a pokouším se vám poctivě a upřímně odpovědět. Mluvím o své zkušenosti, díky které vím, co přináší pokoj, oporu a naději. ? John C. Lennox

John C. Lennox *1943 je emeritní profesor matematiky na univerzitě v Oxfordu, emeritní člen katedry matematiky a filozofie vědy na Green Templeton College. Je také mimořádným členem Said Business School a odborným asistentem na Oxfordském centru křesťanské apologetiky. Zúčastnil se mnoha veřejných disputací, ve kterých obhajoval křesťanskou víru oproti proslulým ateistům, mezi kterými byli také Richard Dawkins, Christopher Hitchens a Petr Singer.

© 2015 Křesťanský život