Duchovní život dětí

David Walters

Nakladatelství: Samuel

E-shop: 75.05 Kč

Prodejna: 79 Kč

Vaše děti se mohou stát Kristovými vojáky. Nemusí být atvrzelé a ve vzpouře proti evangeliu,? říká David Walters, který slouží dětem už více než dvacet let.

Tato příručka má pomoci rodičům a vedoucím v církvi vychovávat děti, které opravdově touží po Bohu,vést děti k tomu, aby naslouchaly Božímu hlasu, učit děti a mládež sloužit duchovními dary.
David Walters věří, že Pán ve svém plánu počítá i s nejmladší generací Božích bojovníků. Spolu se svou ženou Kathie se věnuje službě dětem v církvi již řadu let. Pracoval také s dospívajícími ve vazbě pro mladistvé. Má dvě dospělé dcery.

© 2015 Křesťanský život