Pohled

L. Skálová

Nakladatelství: Křesťanský život

E-shop: 0.95 Kč

Prodejna: 1 Kč

Malované pohledy s biblickými texty .

ZTIŠ SE PŘED HOSPODINEM A ČEKEJ NE NĚJ

POHLEĎTE NA NEBESKÉ PTACTVO...COŽ VY NEJSTE O MNOHO CENNĚJŠÍ ?

V NĚM JE ŽIVOT A SVĚTLO

UŽ JEN DOCELA KRÁTKÝ ČAS, A PŘIJDE TEN, KTERÝ MÁ PŘIJÍT, A NEOPOZDÍ SE

SVĚTLO PŘIŠLO NA SVĚT, ALE LIDÉ MĚLI RADĚJI TMU NEŽ SVĚTLO...

OTEVŘEŠ RUKU A NASYTÍ SE DOBRÝM

LID BY\DLÍCÍ V TEMNOTÁCH UVIDÍ VELIKÉ SVĚTLO
TO SVĚTLO VE TMĚ SVÍTÍ A TMA HO NEPOHLTILA

© 2015 Křesťanský život