Afghanistán, mé slzy

David Leatherberry

Nakladatelství: Křesťanský život

E-shop: 137.75 Kč

Prodejna: 145 Kč

Přesvědčivý příběh hluboké lásky, kterou manželé Leatherberryovi chovají k lidu Afghanistánu. I když jim nebezpečí a zmatek byly každodenními společníky, nezabránily jim dát svůj život cele do služby Afgháncům v poslušnosti Božímu povolání.

© 2015 Křesťanský život