Úvod do Nového Zákona

D.A.Carson

Nakladatelství: Návrat domů

E-shop: 1045 Kč

Prodejna: 1100 Kč

Stručná charakteristika novozákonních spisů, jejich autorství, původ, význam a adresáti. Teologická koncepce a soudobé bádání.700 stran.

© 2015 Křesťanský život