Misie ve věku ducha

John V. York

Nakladatelství: Křesťanský život

20 Kč

Akční cena

Dr. York sleduje Boží plán spasení od První knihy Mojžíšovy po zjevení Jana abychom mohli vidět souvislosti mezi Starým a Novým zákonem. Můžeme sledovat, že Bůh chtěl od počátku spasením požehnat nejen malou vyvolenou skupinu lidí, ale všechny národy. Bůh nebyl překvapený lidským selháním, ale připravil nám nebeské dědictví od založení světa.

© 2015 Křesťanský život