Křesťanský život
.
Zpět
Celým srdcem V. - Zpěvník
Nakladatelství
E-shop: 36,00 Kč
Akční cena!
Pátý díl ze série "současných českých chvalozpěvů" obsahuje 20 nových písní s notami a akordickými značkami, z nichž 12 je nahraných na CD Celým srdcem V.


1. Beránku, vzdáváme Ti čest
2. Bůh buď v hlavě mé
3. Duch Páně je nade mnou
4. Hledejte nejprve Boží království
5. Chvála, Duchu svatý
6. Jak dobré je vzdávat
7. Ještě jednou
8. Kde jsme slabí
9. Milujeme, ač nevidíme
10. Nebesa a země pominou
11. Orlí křídla
12. Po Tvých cestách když chodím
13. Podzimní déšť
14. Pozvedni výš korouhev chvály
15. Před Tebou smím pokleknout
16. Slávou naplň chrám
17. Ty jsi má skála
18. Věřím v Boha
19. Vejdi se svou svatostí
20. Vstaň a zavolej


Nosič Ostatní
Rozměr 21x15
EAN 9790706518077