Křesťanský život
.
Zpět
Historický komiks Jan Amos
Nakladatelství
E-shop: 362,70 Kč
Prodejna: 390 Kč
Historický komiks vydaný k 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského.

Kdyby žil ?učitel národů? Jan Amos Komenský v dnešní době, asi by nevznikl tento komiks. Ale jeho doba poznamenaná válkou, morovými ranami a pronásledováním se spolu s Komenského nezlomným duchem postarala o to, že byl Komenského život jedním obrovským dobrodružstvím.
Řinčení zbraní, požáry, mor, skrývání se, útěk, zármutek nad ztrátou rodiny, cestování po souši i na moři ? to všechno Komenský během svého života zažil. Ač hnán z místa na místo jako poutník bez domova, dostalo se mu i pokojných chvil, kdy sepisoval své dílo, které přežilo jeho samotného a přežije i nás.
Seznamte se na stránkách historického komiksu Jan Amos s podivuhodným životem tohoto velikána evropského formátu.
Nosič Kniha
Rozměr
EAN

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace

annaturonova@apostolskacirkev.cz

558 761 571

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín