Křesťanský život
.
Zpět
Listy Janovy - ČEK NZ 19
Nakladatelství
E-shop: 119,04 Kč
Prodejna: 128 Kč
První Janův list by měl patřit k nejčtenějším novozákonním spisům, protože nabízí takřka souhrn křesťanského učení: nikde jinde v celém Novém zákoně není souvislost mezi vírou a láskou, vyznáním víry a skutky tak naléhavě a výslovně zdůrazňována. Na první pohled se zdá, že tento kratičký spis, vyznačující se jednoduchým slovníkem a neustálým opakováním několika témat, nepotřebuje skoro žádný komentář: řečeno slovy Martina Luthera je clarissimus in se, velmi jasný sám o sobě -Luther takto vnímal celou Bibli. Bližší pohled však prozrazuje, že První Janův list není zdaleka tak prostý a jednoznačný. A co víc ? jednoduché teologické poselství ukrývá nesmírné bohatství, které částečně odhaluje a vynáší na světlo tento komentář. Druhý Janův list patří asi k nejméně čteným spisům Nového zákona. Na první pohled se jeví jako soukromý list, i když je adresovaný konkrétní komunitě. Rozsahem se podobá typickým antickým listům. Třetí Janův list patří k nejkratším spisům Nového zákona a zároveň k těm nejméně -obsažným- po stránce teologické. Ze všech novozákonních listů však obsahuje nejvíc prvků typických pro tento žánr.
Nosič Kniha
Rozměr
EAN

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace

annaturonova@apostolskacirkev.cz

558 761 571

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín