Křesťanský život
.
Zpět
Bůh je tady
Nakladatelství
E-shop: 212,97 Kč
Prodejna: 229 Kč
Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských tématech. Vychází z přirozeného dětského světa /rodiče, kamarádi, svět kolem nich, základní vztahy?/ a formou jednak krátkých otázek a podnětů, jednak vhodně převyprávěných novozákonních úryvků dává dítěti a dospělému /rodič, katecheta/ rámec pro povídání o hlavních tématech křesťanství. Úroveň je přizpůsobena tak, abych odpovídala věku dítěte i určitému ekumenickému rozměru. Důraz je kladen na znamení přirozeného světa, která vedou dítě k uvědomění si spirituálního přesahu v každodenním životě.
Jana Zajícová vyučuje na Vyšší odborné škole JABOK a věnuje se pastorační činnost, vedení katechezí a vyučování náboženství. V minulosti pracovala mj. jako redaktorka Magazínu AD.
Nosič Kniha
Rozměr 170x220
EAN 9788026214052

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace

annaturonova@apostolskacirkev.cz

558 761 571

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín