Křesťanský život
.
Zpět
Pohled zpět
Nakladatelství
E-shop: 353,40 Kč
Prodejna: 380 Kč
Skladem 1 kus
Vzpomínky a reflexe faráře Českobratrské církve evangelické. Jeho pohled zpět obzírá léta dětství a dospívání v rodině odbojáře a komunistického vězně, setkání s vírou v českobratrském pojetí, studium teologie v letech šedesátých, farářskou službu v severních Čechách a solidární disidentskou angažovanost v době normalizace.
Obsáhlý prostor ve vzpomínkách, a zejména ve vybraných kázáních a přednáškách věnuje poslání a místu křesťanů v době po převratu 1989, budování a funkci Diakonie a kritickému vztahu k nacionalistickým a soběstředným náladám ve společnosti i církvi.
Pro autorovo podání je příznačná vděčnost za perspektivu víry i neokázalá pravdivost jeho reflexe.
Osnova vzpomínek: za války a po válce ? zatčení a věznění otce po únoru 1948 ? život rodiny v době otcova věznění ? chodím za školu ? v elektrodílně s dospělými dělníky ? vojenská základní služba ? u injektáže ve Vodních stavbách ? sedmileté studium teologie ? úraz na lesní brigádě ? počátky normalizace ? studijní pobyt v Paříži ? farářem v Rumburku ? neoficiální práce s mládeží ? Charta 77 a Zbytov ? v Občanském fóru ? farářem ve Dvoře Králové ? seniorem i organizátorem diakonické pomoci ? setkávání s francouzskými reformovanými ? povodně 1997 a 2002 ? v rodném domě na Seči

??Mé názory vznikaly na základě mé životní zkušenosti, na základě událostí, jichž jsem byl účastníkem, na základě myšlenek, které jsem během života slyšel a četl; většinou jsem je do konečné podoby formuloval a korigoval při své farářské práci, když jsem při různých příležitostech mluvil k lidem a nejčastěji jsem jim v kázáních tlumočil biblické poselství. Přitom jsem se snažil ukázat, jak se konkrétní biblické slovo týká i našeho života osobního, pospolitého a společenského ? křesťanskou víru si nedovedu představit jinak, než že se týká celé lidské existence.?
?Pochopení pro problémy bližních patří neodmyslitelně ke křesťanství, a proto se sluší připomínat potřebnost sociální citlivosti, vzájemné solidarity a uplatňování sociální spravedlnosti.?
Nosič Kniha
Rozměr 135 × 180
EAN 9788088060178

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

anna.turonova@apostolskacirkev.cz

558 761 571

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín