Křesťanský život
.
Zpět
Poznámková Bible ČEP DT, pevná
antracitová
Nakladatelství
E-shop: 827,70 Kč
Prodejna: 890 Kč
Skladem 3 kusy
Pro osobní zbožnost, samostatné studium i sdílení vlastních poznatků.

Poznámková Bible nabízí kromě hlavního biblického textu prostor pro vlastní poznámky, a je tak vhodná pro kreativní čtení a samostatné studium.
? velkorysý řádkový proklad umožňuje podtrhávání, kroužkování či jiné zvýrazňování biblického textu
? dvousloupcová sazba
? široké okraje pro vlastní poznámky, postřehy a ilustrace
? linky pro poznámky i pod hlavním textem

Český ekumenický překlad, ČEP (často nazýván pouze ekumenický překlad), je moderní český překlad Bible, pořízený v letech 1961?1979 a uznávaný všemi českými křesťanskými církvemi. Myšlenka společného mezikonfesního českého překladu Bible začala vznikat již za 2. světové války. Vlastní překlad byl zahájen v roce 1961 pod vedením z iniciativy profesorů Evangelické teologické fakulty UK Miloše Biče (starozákonní skupina) a J. B. Součka (novozákonní skupina). Na překladu se podílely dva týmy odborníků, kteří spolupracovali s konzultanty ze Spojených biblických společností. Ekumenický překlad se prosadil velmi rychle; katolická církev jej doporučila k užívání prostřednictvím kardinála Tomáška v roce 1985.
V roce 1970 byla publikována první část překladu, kniha Genesis. V roce 1973 čtyři evangelia, v roce 1975 žalmy, v roce 1978 druhá část Nového zákona v roce 1979 konečně celá Bible. Vychází ve dvojí verzi - včetně deuterokanonických knih (podle katolického a pravoslavného kánonu) a bez nich.
Tento překlad vychází z iniciativy protestantských církví, nicméně je uznáván a používán všemi křesťanskými denominacemi včetně pravoslaví a římskokatolické církve, což bylo také jeho účelem. Text je pořízen přímo z originálních jazyků (hebrejština, aramejština, řečtina) do moderní, srozumitelné češtiny, přičemž zachovává biblickou dikci a styl.
Český ekumenický překlad je, zdá se, nejcitovanější v moderní literatuře, vedle Bible kralické patří k nejrozšířenějším a platí také za standardní zdroj biblických citací.
Nosič Kniha
Rozměr 155 × 18,5 cm, 1520 stran
EAN

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

anna.turonova@apostolskacirkev.cz

558 761 571

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín