95 tezí o humanismu

Ignace Demaarela

Nakladatelství: Juda

E-shop: 255.55 Kč

Prodejna: 269 Kč

Od vzestupu sekularizace zaujímá náboženství stále problematičtější místo v naší západní kultuře. Jaké má ale křesťanské dědictví v Evropě alternativy? Humanismus klade -člověka- do středu všech věcí. Lze ale věřit v - člověka- stejným způsobem, jako lze věřit v Boha? Je to vskutku racionální? Obstojí to v čase? A především: Činí ?víra v člověka? naši společnost humánnější? Lze z naší kultury odstranit Boha a křesťanské hodnoty tak, aby se přitom vše nezhroutilo jako domeček z karet? Volnomyšlenkářství bylo vůči církvi vždy značně kritické, což by samo o sobě nevadilo. Co když na něj vztáhneme jeho vlastní kritéria?

U nás dosud neznámý Belgičan Ignace Demaerel napsal knihu 95 tezí o humanismu. V této rozsáhlé knize, jejíž název záměrně připomíná 95 tezí Martina Luthera z roku 1517, popisuje kořeny současného humanismu a jeho vývoj v průběhu staletí. Dokládá, že počátky humanismu se odehrávaly na půdorysu křesťanství. Humanismus ale postupně křesťanství opouštěl a dnes už dávno neslouží nápravě chyb, kterých se křesťanstvo dopouštělo, nýbrž vede k rozkladu západní civilizace. Demaerelova kniha je rozsáhlá a vyvážená. Přestože autor zastává jasná stanoviska, nevidí svět černobíle. Své teze přesvědčivě dokládá. Knihu jistě ocení každý, komu leží na srdci další osud euroatlantické civilizace.
? Mgr. Dan Drápal, teolog, překladatel a publicista

Knihu doporučuji každému, kdo přemýšlí nad světem, ve kterém žijeme, a chce lépe porozumět probíhajícím změnám ve společnosti. S užitkem si ji přečtou ti, kdo chtějí lépe porozumět ideovým východiskům humanismu a křesťanství, nebo se chtějí stát lepšími apologety. ? Ing. Miloš Poborský, ředitel ETS

Žijeme v době, kdy se rychle blíží období hlubokých reforem celé globální komunity. A v této době zveřejnil Ignace Demaerel svou knihu 95 tezí o humanismu, v níž se nově zamýšlí nad tím, co humanismus vlastně je. Tato podnětná kniha zkoumá historický původ humanismu a jeho různé podoby. Čtenáře tato kniha nutí zkoumat, k čemu humanismus vede. Humanismus byl sice obecně přijímán, ovšem bez náležitého zkoumání. Je to užitečná a zajímavá četba.
? Dr. Barry Wissler, prezident HarvestNet International

Ignace Demaerela *1961 fascinuje napětí mezi myšlením a vírou. Zkoumá, jaká je pozice náboženství v naší sekulární společnosti. Rád vysvětluje víru moderním, kriticky myslícím lidem. Studoval filosofii na Katolické univerzitě v Lovani a protestantskou teologii v Bruselu. Napsal mnoho článků a několik brožurek a dosud publikoval tři knihy. Od roku 2012 píše sloupky a komentáře pro internetový časopis Knack.be. Kniha 95 tezí o humanismu napsaná původně v holandštině byla kromě češtiny přeložena také do angličtiny, maďarštiny, němčiny, francouzštiny a švédštiny.

© 2015 Křesťanský život