Abraham, Izák, Jákob - Kniha

Alice Bohuslavová

Nakladatelství: Křesťanský život

E-shop: 56.05 Kč

Prodejna: 59 Kč

Abraham, Izák, Jákob - praotcové izraelského lidu. Bydleli ve stanech jako cizinci v zemi, kterou jim Hospodin slíbil. Věřili, že Bůh splní svá zaslíbení. Jak to ale všechno začalo? Abraham se vlastně nejprve jmenoval Abram a bydlel v Kaldejském Uru. Jednoho dne k němu promluvil Bůh...

© 2015 Křesťanský život