Duchovní Dary

Reinhold Ulonska

Nakladatelství: Křesťanský život

E-shop: 94.05 Kč

Prodejna: 99 Kč

Reinhold Ulonska byl předsedou Svazu svobodných letničních sborů v Německu. Po mnoho let pracoval jako vedoucí sboru a dnes je známým evangelistou a biblickým učitelem. Působení duchovních darů tedy zná ze sborové praxe i z vlastní služby evangelisty. Zabývá se však tímto tématem důkladně na základě Bible.
Díky explozi charismatického hnutí v posledních deseti letích se do středu zájmu mnoha křesťanů dostala i charismata neboli dary Ducha svatého.
V mnoha denominacích dnes existují sbory nebo i domácí kroužky, v nichž se Duch svytý může projevovat prostřednictvím svých darů.
O to důležitější je, abychom o těchto darech Ducha měli dobré, biblicky fundované učení - jinak lehce může docházet k extrémům, jako je např. naprosté odmítání na jedné straně nebo nekritické používání na straně druhé. Bůh chce, aby Boží lid byl duchovními dary danými církvi obohacen, a proto je zde důkladné vyučování velmi důležité.
Kniha vynikajícím způsobem spojuje biblické učení s praxí a všem čtenářům pomůže získat vhled do této tak závažné oblasti křesťanského a sborového života.

© 2015 Křesťanský život