Církev, kterou buduje Ježíš

Alan Vincent

Nakladatelství: Juda

99 Kč

Akční cena

SLEVA !!

Brožura A5 + nahrávka MP3
Petr na základě zjevení prohlásil, že Ježíš je Syn živého Boha. Ježíš mu odpověděl, že on sám bude stavět svoji církev, před kterou brány pekla neobstojí. V těchto dnech, kdy je na zemi zvýšená jak pozitivní, tak negativní duchovní aktivita, je ještě důležitější, abychom spolupracovali s Ježíšem při budování jeho církve jeho způsobem.V této Škole Slova Alan Vincent kromě jiného systematicky vyučuje a odpovídá na následující otázky:

Ježíš řekl, že bude budovat církev. Jakou církev bude Ježíš budovat a jak by tato církev měla vypadat?
Co je jejím primárním účelem a co by měla v první řadě dělat?
Jaká je její struktura, jak je vedena a spravována?
Jak v církvi fungují skutečné služby z Efezským 4:11 ? apoštolové, proroci, evangelisté, pastýři a učitelé?
Jakou úlohu mají pastýři, starší a diakoni v místní církvi?
Jak je to s regionální církví a církví ve městě?
Jak je propojená církev a Království?
Jak může být misijní strategie ještě efektivnější?
Jak mají být rozpoznány, trénovány a uvolněny dary a služby?
Jaká je role žen v církvi a ve vedení?
Ježíš zaslíbil, že brány pekla neobstojí před církví, kterou on buduje. Budujme jeho církev jeho způsobem, a naše města budou proměněna.sleva původní cena 219,-

1 ks na skladě

© 2015 Křesťanský život