Duchovní dary v praxi

Peter Butt

Nakladatelství: KMS

E-shop: 137.75 Kč

Prodejna: 145 Kč

Toužíte po hlubším porozumění darům Ducha svatého? Chcete je uvést do praxe?

Autor se v knize věnuje každému z devíti charismat vyjmenovaných v První Korintským 12
dar jazyků, výklad jazyků, proroctví, slovo poznání, slovo moudrosti, rozlišování duchů, uzdravování, působení mocných činů a dar víry.. Vysvětluje, o co jde, a pomocí biblických příkladů a vlastních bohatých zkušeností ukazuje, jak se v praxi projevují. Jeho přístup k darům Ducha je svěží a povzbuzuje k jejich novému prozkoumávání a používání.

Peter Butt je absolventem biblické školy Assemblies of God Bible College. Od roku 1970 působí ve vedení církve. Ve sboru New Community Church v Southamptonu založil křesťanskou školu pro vedoucí School of Ministries. Často cestuje po Velké Británii i po celém světě a vyučuje vedoucí, také zaštiťuje několik anglických sborů. S manželkou Irene má čtyři děti, sedm vnoučat a dvě pravnoučata.

© 2015 Křesťanský život